ТОО "Caspian Engineering & Research"  
 
 
 
 
       
 

САПА АЙМАҒЫНДАҒЫ САЯСАТЫ

ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ
 • Тапсырыс берушіге консалтингтік және инжинирингтік қызметтер жиынтығын ұсыну
 • Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыратын, регламенттендіретін және заң актілеріне жауап беретін өнімдерді жасау және тапсыру
 • Тапсырыс берушінің зор сенімділігін және тұрақты беделін туындату және абыройын сақтау
 • Ұсынылатын өнім және қызмет сапасын қамтамасыз ету мақсатында қосалқы мердігер мекемелерге талаптарды жоғары деңгейге көтеру
 • Компанияның Қазақстан Республикасы мұнайгаз саласындағы аталған жұмыстар және қызметтер нарығында жетекшілігі
 • Ашықтық және зор жауапкершілік
 • Жобалау – қабылдау және күшіне енгізу – пайдалану сатыларында қолданылатын және шығарылатын өнімнің нысандар қауіпсіздігі, технологиялық және өндірістік процесстер бойынша қолданыстағы талаптар, стандарттар және ережелерді сақтау
 • Әрдайым оқыту арқасында қызметкерлер құрамының кәсіби біліктілігін жоғары деңгейде ұстау
 • Бір-біріне деген сенімділік және әріптестік жағдайындағы жұмыс
 • Компания қызметінің белгіленген аймағындағы технологиялық процесстер мен басқарудың ұйымдастыру құрылымын жетілдіру
 • Тәуір техникалық жабдықтандыру, өндірісті автоматтандыру
 • Дайындалатын техникалық құжаттаманы шығару және оны жасаудың барлық сатыларында нәтижелі бақылау жұмысын қамтамасыз ету
 • Қолданыстағы және жаңа технологиялық процесстерді талдау және жүйелі зерттеу
 • Өнім шығарудың нәтижелі басқаруын қамтамасыз ету
 • Компанияда жұмыстарды жоғары кәсіби шығармашылықпен орындауға барлық жағдайлар жасау
 • Тапсырыс берушілермен және Мердігерлермен әрекеттер барысында, сыбайлас жемқорлықпен күресуге байланысты, ҚР заң талаптарын орындау
КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТЫ
 • Мұнай, газ және газоконденсатты кен орындары ғимараттарын жайластыру жобаларының барлық сатылары (жоба алды, жобалау және жұмыс құжаттамасы)
 • Тіке және ілеспелі инфрақұрылымның инженерлік қамтамасыз ету нысандарын жобалау (электр- және сумен жабдықтау, қалдықтарды кәдеге жарату полигондары, қолдау базалары, жылыту және желдету, БӨҚжА, жолдар, вахта кенттері)
 • Мұнай, газ және өнімқұбырлары
 • Жобаларды экологиялық қосақтау
 • Жобаларды бақылау органдарында келісу
 • Нысандар құрылысына авторлық қадағалау
 • Консалтинг қызметтері
 БАСШЫЛАР МІНДЕТТЕРІ
 • Компания қызметінің негізгі принциптерін мүлтіксіз сақтау шараларын қолдану
 • ISO 9001, ISO 14001 және OHSAS18001 талаптарына сәйкес Интегралданған Менеджмент Жүйесінің нәтижелілігін ұстау және үздіксіз жақсарту
 • Атқарудың барлық деңгейінде сапа аймағындағы және оны жүзеге асыру Саясатын, барлық қызметкерлерді сапаны жақсартуға және қамтамасыз етуге тарту жолымен қамтамасыз етуге тиісті шараларын қабылдау
 • Компания қызметін жақсартуға барлық мүмкіндіктерді бағыттау

ДЕНСАУЛЫҚТЫ САҚТАУ, ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ АЙМАҒЫНДАҒЫ САЯСАТЫ

СЕРТИФИКАТТАУ АЙМАҒЫ
 • Мұнай, газ және конденсатты дайындау, өндіру, жинау және тасымалдау және өңдеу нысандарын жобалау. Мұнай, газ және мұнайхимия өнеркәсібіндегі сараптама және консалтинг
 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР
 • CE&R ЖШС еңбек ету жағдайын жақсарту, кәсіби қауіпсіздік және қызметкерлер денсаулығын қорғауды қамтамасыз ететін, OHSAS18001:2007 және ISO 14001:2015 және Қазақстан Республикасының заң талаптарына сай басқару жүйесін жасауда және басқа да талаптарды сақтайды
 • Басқару жүйесі бұзылыстарды, мәжбүр тоқтатуларды, зақымдау қауіптілігін, аварияларды, жарылыстар, өртенуді болдыртпау мүмкіндігін минимумға келтіруге ұмтылады
 • CE&R ЖШС мұнайгаз өндіру нысандарының адамдарға, қоршаған ортаға қауіпті және зиянды өндірістік факторлар ықтималдығы бар болуынан, қойылатын жоғары талаптарды ескере отырып, қызметкерлер тобына жобалауға рұқсат беру және оқыту, дайындықты жүргізеді
ДС, ЕҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ АЙМАҒЫНДАҒЫ КОМПАНИЯ САЯСАТЫНЫҢ ҰСТАНЫМЫ
 • Компания қызметінің нәтижесіне қарағандағы қызметкерлер өмірі және денсаулығының басты болуы
 • ДҚ және ЕҚ аясында қызметшілер хұқын сақтау және кепілдігін қамтамасыз ету
 • Компанияның еңбек жағдайының сау және қауіпсіз болуына назар аударуы
 • Коршаған ортаны қорғау, сонымен қатар ресурстарды сақтау технологиясының қолданысы арқылы ластануды тоқтату
 • CE&R ЖШС және Тапсырыс берушілердің аумағында арақ пен нашақорлық заттарды қолданбау принципін ұстану
 • Барлық операцияларды жүзеге асыру барысында өндірістік процесстерінің және қабылдауының қауіпсіз және зиянсыз және жұмыс орындарын зақымсыз болуын жасауға ұмтылу
 • Еңбек процессі барысындағы қызметкерлер денсаулығын сақтандыру және кәсіби қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби тәуекелдермен барлық сатыларында басқару
 • Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық, экология менеджменті жүйесін ылғи жетілдіру
 • Түзету шараларын қабылдау қызметін уақытылы іске асыру және жүйелі аудиторлық тексеріс жұмыстарын өткізу
 • Денсаулық сақтау, еңбек қауіпсіздігі және экология аясында кадрлар дайындауды қамтамасыз ету
 • ЕҚ, ДС және экология сұрақтарымен басқару бойынша барлық мердігерлік мекемелердің Саясат ережелерін орындау міндеттері
БАСШЫЛАР МІНДЕТТЕРІ
 • ДС, ЕҚ аясындағы ҚР заң талаптарын және басқа да талаптарын қатал сақтау
 • Еңбекті қорғау шараларын және экологиялық талаптарды іске асыру үшін жағдайларды жасау және қаржы қорын уақытылы қамтамасыз ету
 • Компанияны апат жағдайларына дайындығын қамтамасыз ету
 • Жабдықтаушыларды таңдау кезінде олардың денсаулық және кәсіби қауіпсіздікпен басқару жүйесін бағалай отырып, және экологиялық талаптарды сақтау, белгіленген Саясат принциптерін ұстануды қамтамасыз ету
Компанияда Саясат пен стратегиялық бағыттар Жоғарғы басшылық және еңбекті қорғау қызметімен қалыптастырылады және қызметкерлер тобының назарына жеткізіледі.
 
 
 
© 2017 "Caspian Engineering & Research" ЖШС