ТОО "Caspian Engineering & Research"  
 
 
 
 
       
 

1. КПО б.в.(Қарашығанақ)

2. Аджип ККО (Қашаған, Қаламқас теңіз)

3. Saipem (Қашаған)

4. Consafe McNulty JV Limited (Қашаған)

5. NCPOC

6. NCOC

7. Теңізшевройл (Теңіз)

8. ҚазақОйлАқтөбе (Әлібекмола)

9. Бозашы Оперейтинг (Солтүстік Бозашы)

10. Жайықмұнай (Чинарев)

11. ҚазГерМұнай (Ақшабұлақ)

12. МаңғыстауМұнайгаз

13. Маерск

14. Қарақұдықмұнай (Қарақұдық)

15. «Кен-Сары» ЖШС

16. ҚаражанбасМұнай (Қаражанбас)

17. ҚазМұнайГаз

18. Топливно-энергетический комплекс РК

19. Technip Germany Gmbh

20. Трубопровод КТК

21. ТеңізСервис

22. ҚазМұнайТеңіз

23. ПКОП, АО «Ханиуэлл-АСУ» (ШНОС)

24. МЭМР

25. KCOI (қолдау базасы)

26. НефтеСтройСервис» ЖШС

27. «Ойл Транспорт Корпорейшэн» ЖШС


КПО б.в.(Қарашығанақ)

 • Жобалау құжаттамалары бойынша кеңесшілік және инжинирингтік қызметтер көрсету, көмірсутегі шикізатын тазалау және тұрақтаудың 4 желісіне мақұлдау және сертификаттау құжаттамаларын алу

 • Көмірсутегі шикізатын тазалау және тұрақтау 4 желісінің жобасына және ҚҚӨК инфроқұрылымының ілеспе жүйесіне ҚОӘБ және инвестициялық дәйектеме, ниеті туралы декларация.

 • Газ дайындау және конденсатты тұрақтауының 4 желісіне жұмыс құжаттамалары және құрылыс жобасы.

 • Құрылысқа авторлық қадағалау.

 • СКСГ және құйма эстакадаларының құрылысына инвестициялық дәйектеме, ниеті туралы декларация.

 • Қарашығанақ – Орал тазартылған гақ құбырының жобасына ҚОӘБ және ТЭД.

 • Кенорнын игеруінің 3 кезеңіне АҚОӘБ және инвестициялық дәйектеме,ниеті туралы туралы декларация.

 • Қарашығанақ кенорнында, өндіріс аймағын және ҚҚӨК-предзаводской және ҚҚӨК, ГКДҚ-2,сателиттік бекетін іске қосуына рұқсат алу.

 • ҚҚӨК көмірсутегі шикізатын тазарту және тұрақтау 4 желісі. НБЖ-3-ке сателлит бекетінен табиғи газконденсат құбыры  10

 • ҚҚӨК көмірсутегі шикізатын тазарту және тұрақтау 4 желісі. НБЖ -3-тен ҚҚӨК –не құбыр 14

 • Изометрияда жұмыс құжаттамасын дайындау

 • 4-інші технологиялық желі жобасының құбыржолдарына паспорттарды дайындау: 10” табиғи газконденсатты құбыржолы және 14” конденсат құбыры

 • Тех. Регламенттерді дайындау • Аджип ККО (Қашаған, Қаламқас теңіз)

 • Кенорынды толық масштабты игеруіне үйлестіру үрдісін оңтайландыру

 • Күкіртті ұзақ мерзімді басқару концепциясын таңдау және оңтайландыру

 • ТӨӨ кезеңінде ішкі газды айдау жобасы

 • Толық масштабты өңдеу үшін МДҚ құрылысы бойынша ниеті туралы декларация

 • Толық масштабты өңдеуіне сай нұсқасын таңдауына Каспий өңірі инфроқұрылымын бағалау

 • Газды кейін үрлеу жобасы бойынша техникалық ілесуі және техникалық құжаттамаларын дайындау

 • Қаражанбас кенорнының мұнайының экспортына, Бозашы түбегіндегі КТО құбырына ойып орнатудың дала ізденістері және алдын ала жобалау

 • СИП жобаларына ізденіс жұмыстары және жобалау бойынша қызмет көрсету

 • Газды қайта өңдеу бағдарламасы

 • Қашаған кенорнын кезеңді игеруіне обьекттер құрылысына техникалық  дәйектеме

 • ТӨӨ обьектісін жайғастыру. Транш 3

 • DC-1, DC-4, DC-6, DC-7 бұрғылау аралдарының құрылысына жоба

 • ««Қашаған к/о СКЖ. Жердегі кешені» бекітілген жобалардың жұмыс құжаттамасына сәйкестігін талдау» Жобасы

 • Іске қосу кешендерді бөлуімен жобаларды түзету және авторлық қадағалау:
  • «Қашаған к/о СКЖ нысандарын жайластыру жобасы. Теңіздегі кешені. Технологиялық имараттар»

  • «Қашаған к/о СКЖ нысандарын жайластыру жобасы. Жердегі кешені. МжГКДҚ»  Saipem (Қашаған)

  • Алдын ала жобалау құжаттамаларын өңдеу және зерттеу бойынша жұмыстар, жете жобалау және жағалық зерттеулер.

  • “Қашаған – Ескене” теңіз құбырлары (100 шақырым шикі мұнай, шикі және отынды газ құбыры”

  Consafe McNulty JV Limited (Қашаған)

 • «№ 11, 12 мекендеуге арналган баржалар»

 • NCPOC

 • Маңғыстау облысы Түпқараған ауданындағы Қошанай қалдықтарды пайдаға асыру нысандары үшін, сыртқы қорек көзі желілерінің тұжырымдамалық жобалау

 • Маңғыстау және Атырау облыстарындағы жердегі мониторинг стансаларының жұмыс жобалары және ҚОӘБ

 • NCOC

 • 2012-2015 жж. арналған ілеспе мұнай газды қайта өндеуін дамыту Бағдарламасын жетілдіру

 • Теңізшевройл (Теңіз)

 • Күкіртті сақтауды пилотный жобасы

 • «Теңіз к/о болашақта кеңейту жобасы» , қоршаған ортаның жағдайы және құрылысты инвестициялау ниетінің декларациясы

 • «Теңіз к/о келешекте қуатын кеңейту жобасы» ТЭД және АҚОӘБ

 • Үшінші буынды зауыт үшін, модуль құрылыс және нормативтік құжаттардың регистрін құру бойынша кеңесшілік қызметтер • ҚазақОйлАқтөбе (Әлібекмола)

 • «Өндіріс пайдалануында Әлібекмола мұнайгазконденсат кенорнын кешендік жайғастыруы» жұмыс жобасы.
  • ҚҚҚҚ

  • ЦППНГ (тауарлық мұнайдың қуаттылығының жылына 3 млн-ға дейін өсуі)

  • белгіленген көмекші өндіріс обьектері
 • МГДОБ
  • ОГДҚ
 • Жайғастыру обьектілер құрылысын басқару

 • ҚМЖ жүргізуіне авторлық қадағалау.

 • Тапсырушының инжинирингтік кеңесі және ЕРС келісім қатысушыларын ұйымдастыру.

 • ТЭД.  «Әлібекмола - Қожасай» кенорнын кешендік жайғастыру.

 • «Қожасай және Әлібекмола кенорнының ілеспе газын қайта пайдалану» ТЭД. ААҚ  ЛенНИИХиммаш өңдеу үрдісінде, ЖШС «ҚОА» кеңесшілік қызметі және өңдеу қорытындысының техникалық аудиты.

 • Әлібекмола және Қожасай кенорнындағы ілеспе мұнай және газды қайта пайдалану бағдарламасы.

 • Жоба және авторлық қадағалау «Анықталған технологиялық кеспе бойынша Әлібекмола кенорнын кешендік жайғастыру»

 • Жоба және авторлық қадағалау «ГДКҚ – 50 магистралдық газқұбырына дейін тауарлық газды тасымалдау үшін газ құбыры» • Бозашы Оперейтинг (Солтүстік Бозашы)

 • ТӨӨ кезеңінде жайғастыру жүйесін жаңарту жобасы.

 • Волжа суының сұйық сақтайтын көлемді ыдыстар паркі және су айыру құрылысының жобасы

 • «МТҚ; ҚҚҚ жылыту 4 пешінің МДОБ –ғы обьектілерін пайдалануын іске қосу жобасына ізденіс жұмыстары және ЖСҚ

 • «2021 жылға дейін Солтүстік Бозашы кен орынды өнеркәсіп жасақтау  кезеңінде жайластыру» тұжырымдамалы-технологиялық жоба

 • «Солтүстік Бозашы кен орындағы ГДҚ, компрессор стансалары, ілеспе жабдықтар және инженерлік коммуникациялар. Солтүстік Бозашы-Қаражанбас» газ құбырының құрылысы» жобасы бойынша жобалау-ізденіс жұмыстар және авторлық қадағалау

 • Солтүстік Бозашы кен орны үшін САЛҚ-1 және САЛҚ-2 (кеңейту) нысандарына мемлекеттік органдарында келісім алу, жұмыс жобалар

 • Жайықмұнай (Чинарев)

 • МГӨКҚ-на жоба және жұмыс құжаттамасы.

 • Чинарев МГКК- Ростоши мұнайқұбырына жұмыс құжаттамасын және жобасы.

 • МДҚ  жұмыс жобасы.

 • Обьектілер құрылысына авторлық қадағалау.

 • ЖШС «Жайықмұнай» сұйытылған көмірсутегі газ теміржол терминалы обьектісіне ЖСҚ. • ҚазГерМұнай (Ақшабұлақ)

 • Сұйытылған КС тасымалдауының ТЭД

 • МДОБ конденсат жинау және газ құрғату жұмыс жобасы.

 • Обьект құрылысына авторлық қадағалау

 • МДОБ кеңейту жобасы

 • МаңғыстауМұнайгаз

 • САТҚ жобасы және жұмыс құжаттамасы

 • Қаламқас кенорнында газ дайындау қондырғысының жобасы және жұмыс құжаттамасы

 • Обьектілердің құрылысына авторлық қадағалау

 • Жетібай кенорнында газды тазалау бағдарламасы • Маерск

 • «Дунга кенорнындағы ілеспе мұнай газын дайындау» обьектісіне , сонымен қатар ҚОЭБ, құрылысының жобасы мен  жұмыс құжаттамалары.

 • «Дунга» кенорны ЖОЮ-қа ұңғыма сағасын орналастыру, мұнай жинау, тасымалдау жүйесі. ҚҚҚ  құбыртарту жүйесі жобасын жүзеге асыруына авторлық қадағалау

 • Технологиялық құбырлар және жабдықтар технологиялық кестелер және БӨҚ және А кестесіне  жобалау қызмет көрсету

 • Доңға кен орнын Толықмасштабтық игеру Жобасы бойынша нысандарына жобалау және жұмыс құжаттамасы, авторлық қадағалау, мемлекеттік органдарында келісім алу

 • Қарақұдықмұнай (Қарақұдық)

 • Мұнай және газ дайындау, жинау жүйесінің жаңғыртуының жұмыыс жобасы.

 • МДОБ жаңғыртуының жұмыс жобасы.

 • Газды қайта пайдалану бағдарламасы.

 • Ілеспе газды қайта пайдалану обьектісінің жұмыс құжаттамасы және жобасы.

 • «Қарақұдық кенорнында мұнай дайындау және жинақтау жүйесін жаңғырту. Ілеспе газды қайта пайдалану» обьектісінің құрылыс үрдісіне авторлық қадағалау.

 • «Кен-Сары» ЖШС

 • «ҚОӘБмен Арыстан кен орнындағы газды дайындау қондырғы» жобасы

 • ҚаражанбасМұнай (Қаражанбас)

 • Мұнай және газды өндіріс ішіндегі тасымалдау және жинақтау жүйесінің жобасы және құжаттамасы

 • «Қаражанбас кенорнындағы БКСБ–ССБ-2 құрылысының екінші кезеңі» нысан құрылысына авторлық қадағалау

 • Қаражанбас кенорнында обьект құрылысы үшін ЖСҚ өңдеу

 • ҚазМұнайГаз

 • КТҚС жағалық белдігінің инфроқұрылымын дамыту.

 • Топливно-энергетический комплекс РК

 • «ОЭК-Қазақстан» ЖШС отын стансалары» жұмыс жобалары»:
  • Атырау стансасындағы отын қоймасы (қайта жаңғырту)

  • Бейнеу стансасындағы отын қоймасы (қайта жаңғырту)

  Technip Germany Gmbh

 • «Батыс – Ескене –Құрық» құбыртарту құрылысыа техника-экономикалық дәйектеме

 • Трубопровод КТК

 • ҚР КҚБ кеңейтуі. Жұмыс құжаттамасы (НПС Атырау, 116-204 км құбыржолы)

 • ҚР КҚБ кеңейтуі. Жұмыс құжаттамасы. 0-116 км құбыржол құрылысының жұмыс жобасы

 • ТеңізСервис

 • Баутиндегі теңіз мұнай операцияларын қолдау базасының жұмыс жобасы.

 • Құрамында мұнайы бар ағындарды қайта пайдалану қодырғысы мен зиянды өндіріс қалдықтарын жерлеу полигонының жобасы және жұмыс құжаттамасы.

 • ҚазМұнайТеңіз

 • ТӨӨ теңіз обьектілерінің қауіп- қатерлігін талдау.

 • «Қаламқас теңіз к/о игеруінің концепциясы»

 • ПКОП, АО «Ханиуэлл-АСУ» (ШНОС)

 • «Шымкент МӨЗ ЖШС ПКОП қайта жөндеу және жаңарту жобасы” ТЭД және АҚОӘБ


 • МЭМР

 • Концессиондық жобаға «Атырау облысындағы біріккен мұнайхимиялық кешеніне инфроқұлымдық қамтамасыз ету обьектілері» конкурстық ұсыныстарына Мемлекеттік сараптама (ҚР CER компаниясы мемлекеттік сарапшы ретінде тағайындау туралы қаулы №1280 24.12.07ж)


 • KCOI (қолдау базасы)

 • «Маңғыстау облысы Түп-Қараған ауданындағы тұрағымен металлқұрылым зауыты» жоба және жұмыс құжаттамасы

 • НефтеСтройСервис» ЖШС

 • Қаражанбас к/о 250 бірлік техникаға және Қаламқас к/о 100 бірлік техникаға арналған жөндеу база құрылысының жұмыс жобалары

 • «Өзен кен орнындағы 1000 бірлік техникаға арналған автосервис орталығы» Жоба және Жұмыс құжаттамасы)

 • «Ойл Транспорт Корпорейшэн» ЖШС

 • «Қаламқас кен орнындағы 600 бірлік автокөлік техникаға арналған өндірістік – техникалық база құрылысы»  жұмыс жобасы
 • наверх
   
   
  © 2017 "Caspian Engineering & Research" ЖШС