Болашақты жобалау
кезінде жұмысты кәсіпқойларға тапсырыңыз!

Қашаған кен орны

NCOC N.V., NCPOC, Аджип ККО (Қашаған, Қаламқас теңіз)

 • ТӨӨ кезеңінде шикі газды айдау жобасы (2005)
 • Қашаған кен орнын толықмасштабты жасақтауға МДҚ құрылысына ниеттері туралы декларациясын дайындау және келісу (2006)
 • «Толықмасштабтық жұмыстар логистикасының нұсқаларын таңдау үшін Каспий өңірінің инфрақұрылымын бағалау» жобасын дайындау (2006-2007)
 • Газды кері айдау жобасы бойынша техникалық сүйемелдеу және техникалық құжаттаманы дайындау (2007-2010)
 • «Қашаған кен орнын игерудің келесі сатыларында нысандар құрылысына техникалық негіздеме» келісу және дайындау (2008-2009)
 • «ТӨӨ нысандарын жайластыру» жобасын дайындау және келісу. Транш 3 (2008-2009)
 • DC-1, DC-4, DC-6, DC-7 бұрғылау аралдарының құрылысы жобаларын дайындау (2008-2009)
 • «ТӨӨ кезеңінде газды пайдалану бағдарламасы» дайындау және келісу (2008-2011)
 • «Қашаған кен орны ТӨӨ. Жердегі кешені» жұмыс құжаттамасының бекітілген жобалардың сәйкестігін талдау» Жобасын дайындау (2010-2011)

NCOC N.V., PSN Kazstroy JSC (Қашаған)

 • Іске қосу кешендерді бөлуімен жобаларды түзету және авторлық қадағалау:
  • «Қашаған к/о ТӨӨ нысандарын жайластыру жобасы. Теңіздегі кешені. Технологиялық имараттар» (2011-2018)
  • «Қашаған к/о ТӨӨ нысандарын жайластыру жобасы. Жердегі кешені. МжГКДҚ» (2011-2018)
 • Ілеспелі мұнай газын қайта өндеуін дамыту бағдарламасын дайындау (2008-2018)
 • Маңғыстау және Атырау облыстарындағы жердегі мониторинг стансаларының жұмыс жобалары және ҚОӘБ дайындау және келісу (2012-2015)
 • «Қашаған к/о ТӨӨ нысандарын жайластыру жобасы. Жердегі және теңіздегі кешендеріндегі жуу алаңдары» ЖЖ дайындау және келісу (2017-2018)
 • «Қашаған к/о ТӨӨ нысандарын жайластыру жобасы. Жердегі кешені. МжГКДҚ. Іске қосу кешендерін бөле отырып 1, 2, 3 кезектерін түзету.  Жаңғырту»  жобасын дайындау және келісу (2017-2018)
 • Объектілер құрылысын Авторлық қадағалау (2017-2018):
 • Газтурбиналық қондырғы
 • Күкіртті сақтау қоймасы
 • Қашаған к/о ТӨӨ нысандарын жайластыру жобасы. Экспортные трубопроводы нефти и газа
 • Қашаған к/о ТӨӨ нысандарын жайластыру жобасы. Жердегі кешені. 560 қондырғысы (құрамында мұнай бар суды қабаттық судан бөлу (2016-2017).
 • Қашаған к/о ТӨӨ нысандарын жайластыру жобасы. Теңіздегі кешені. Тұрғын жайларындағы ауа жүйесін реттеу үшін қосымша тыныс алу баллондарын орнату.(2016)

Saipem (Қашаған)

 • Алдын ала жобалау құжаттамаларын өңдеу және зерттеу бойынша жұмыстар, жете жобалау және жағалық зерттеулер (2005-2006)
 • «Қашаған – Ескене» теңіз құбырлары ( 100 шақырым шикі мұнай, шикі және отынды газ құбыры) (2006-2009)

Consafe McNulty JV Limited (Қашаған)

 • «№№ 11,12 мекендеуге арналган баржалар» (2005-2006)