Болашақты жобалау
кезінде жұмысты кәсіпқойларға тапсырыңыз!

Қарашығанақ кен орны

КПО Б. В., Петрофак, АМЕС (Қарашығанақ)

 • Сателлитті станса, ГДКҚ-2, ҚӨК және Зауыталды-ҚӨК және Өндірістік зоналарын іске қосуға рұқсат қағаздарын алу (2004)
 • Қарашығанақ – Орал тазартылған гақ құбырының жобасына ҚОӘБ алды және ТЭН дайындау және келісу (2006)
 • ҚӨК көмірсутегі шикізатын тазалау және тұрақтау 4 желісінің жобасына ҚОӘБ алды және инвестицияларды негіздеу (ТЭН), ниеттері туралы Декларациясын дайындау және келісу (2006-2007)
 • ҚӨК көмірсутегі шикізатын тазалау және тұрақтау 4 желісінің жұмыс құжаттамасын, ҚОӘБ және Жобасын дайындау және келісу (2007-2011)
 • Кенорнынды игерудің 3 сатысына ҚОӘБ алды және инвестицияларды негіздеу (ТЭН), қоршаған орта жағдайына шолу, ниеттері туралы декларациясын дайындау және келісу (2007-2009)
 • СКГ және конденсаттың құйма эстакадаларының құрылысына инвестицияларды негіздеу (ТЭН) және ниеттері туралы декларацияны дайындау және келісу (2007)
 • Құжаттарды дайындау (2009-2010):
  • изометрияда жұмыс құжаттамасын дайындау
  • 4-ші технологиялық желі жобасының 10” және 14” құбыржол төлқұжаты
  • Тех. регламенттерді дайындау