Болашақты жобалау
кезінде жұмысты кәсіпқойларға тапсырыңыз!

Чинарев кен орны

«Жайықмұнай» ЖШС

  • СКГ тиеу және тасымалдауға ТЭН дайындау және келісу (2007)
  • МДҚ Жобасын дайындау және келісу жұмыстары, авторлық қадағалау (2004-2006)
  • Чинарев МГКК – Ростоши мұнайқұбыржолы Жобасын дайындау және келісу жұмыстары, авторлық қадағалау (2004-2006)
  • Магистральді сорғы стансасының Жұмыс жобасын дайындау және келісу жұмыстары, авторлық қадағалау (2006-2009)
  • Мұнай және газ дайындау және жинау объектілерінде және и МГДКҚ жобаларын, жұмыс құжаттамсын дайындау және келісу (2006-2018)