Болашақты жобалау
кезінде жұмысты кәсіпқойларға тапсырыңыз!

Доңға кен орны

Maersk Oil Kazakhstan, GmbH

  • «Доңға кен орнында ілеспе мұнай газын дайындау» нысаны құрылысына Жобаны және жұмыс құжаттамасын, сонымен қатар ҚОЭБ, дайындау және келісу (2007-2008)
  • «Доңға кен орны ОЖБ мұнайын тасымалдау және жинау жүйесі және ұңғыма сағасын жайластыру. ҚҚҰ жүйесінің құбыржолдары» Жұмыс жобасын дайындау және келісу, оның орындалуына авторлық қадағалау (2007-2010)
  • Доңға кен орнын Толықмасштабтық игеру бойынша ЖСҚ дайындау және келісу, авторлық қадағалау