Болашақты жобалау
кезінде жұмысты кәсіпқойларға тапсырыңыз!

Басқа жобалар

ҚаражанбасМұнай (Каражанбас)

 • Қаражанбас кен орны нысандарының құрылысына ЖСҚ дайындау және келісу (2004-2005) Авторлық қадағалау.

«Қарақұдық Мұнай» ЖШС (Қарақұдық)

 • Мұнай және газ дайындау және жинау жүйесін қайта құру жұмыс жобасын дайындау және келісу (2006-2008)
 • Газды пайдалану Бағдарламасын дайындау және келісу (2006)
 • Ілеспе газды қайта пайдалану нысандары құрылысына жұмыс құжаттамасын және Жобаны дайындау және келісу (2009)
 • «Қарақұдық кен орнында мұнай дайындау және жинау жүйесін қайта құру. Ілеспе газды қайта пайдалану» нысаны құрылысы барысында авторлық қадағалау (2007-2009)

«Кен-Сары» ЖШС (Арыстан кен орны)

 • Арыстан кен орнындағы газ құбыржолы және ГДҚ Жобасын, ҚОӘБ және жұмыс құжаттамасын дайындау және келісу (2012-2013). Авторлық қадағалау.

ҚазГерМұнай (Ақшабұлақ)

 • Сұйытылған КС тасымалдауының ТЭН дайындау және келісу (2004-2005)
 • МДОБ кеңейту жобасын дайындау және келісу, авторлық қадағалау (2004-2005)
 • «МДОБ-де газды кептіру және конденсатты жинау» Жұмыс жобасын дайындау және келісу, авторлық қадағалау (2006)

МаңғыстауМұнайГаз

 • САЛҚ Жобасын және жұмыс құжаттамасын дайындау және келісу (2005-2007)
 • Қаламқас кен орнында газ дайындау қондырғысының Жобасын және жұмыс құжаттамасын дайындау және келісу (2006-2007)
 • ГДҚ, САЛҚ нысандары құрылысына авторлық қадағалау (2008-2009)
 • Жетібай кен орны газды пайдалану Бағдарламасын дайындау және келісу (2006, 2008)

ҚазМұнайГаз

 • «КТҚС жағалық белдігінің инфроқұрылымын дамыту» Жобасын дайындау және келісу (2005)

КҚБ құбыржолы

 • ҚР КҚБ кеңейту. 116-204 км құбыржолы,  Атырау МАС Жұмыс құжаттамасы (2006-2008)
 • ҚР КҚБ кеңейту. 0-116 км құбыржол құрылысының жұмыс жобасын дайындау және келісу, авторлық қадағалау (2006-2008)

ҚазМұнайТеңіз

 • «Қашаған кен орны ТӨӨ теңіз нысандарының қауіп- қатерлігін талдау» тұжырымдамалық жобасын дайындау (2006)
 • Қаламқас теңіз к/о игеруінің концепциясын дайындау (2007)

Almex Petrochemical ЖШС

 • Тазартылған терефтал қышқылын және полиэтилентерефталат өндірудің техникалық-экономикалық негіздеуі