Болашақты жобалау
кезінде жұмысты кәсіпқойларға тапсырыңыз!

Құбыржол көліктерінің жобалары

«Жайықмұнай» ЖШС

  • Чинарев МГКК – Ростоши мұнайқұбыржолы Жобасын дайындау және келісу жұмыстары, авторлық қадағалау (2004-2006)
  • Магистральді сорғы стансасының Жұмыс жобасын дайындау және келісу жұмыстары, авторлық қадағалау (2006-2009)

КҚБ құбыржолы

  • ҚР КҚБ кеңейту. 116-204 км құбыржолы,  Атырау МАС Жұмыс құжаттамасы (2006-2008)
  • ҚР КҚБ кеңейту. 0-116 км құбыржол құрылысының жұмыс жобасын дайындау және келісу, авторлық қадағалау (2006-2008)

Technip Germany Gmbh

  • Қазақстан-Каспий құбыржолы жүйесі жобасының Ниет декларациясын және Инвестициялар Негіздемесін (ТЭН)  дайындау («Батыс Ескене –Құрық» құбыржолы:  ұзындығы 760 км (2006)

Buzachi Operating Ltd. 

  • «III фаза. Солтүстік Бозашы кен орынды өнеркәсіп жасақтау кезеңінде жайластыру» жобасына арналған жоба жұмыстары. Волга суының құбыржолы (2008)

Agip KCO 

  • Разработка концептуального Проекта возможных маршрутов транспортировки нефти месторождения Каламкас море (2008)

«ҚазақОйл Ақтөбе» ЖШС

  • «Әлібекмола ГДКҚ-50» магистралды газқұбырынан тауар газын тасымалдауға арналған «Жаңажол-КС-13» газ құбыры жобасын жасау (2010-2014)